คนคอมพิวเตอร์

มาสร้างจอซุปเปอร์จิ๋วกันเถอะ [2]

Posted on: กันยายน 17, 2010

 

หน้าแรก สารบัญ เกี่ยวกับบล็อกนี้ เกี่ยวกับผู้เขียน

มาสร้างจอซุปเปอร์จิ๋วกันเถอะ

ตกแต่ง คอมพิวเตอร์ให้เลิศหรูดูไฮเทคด้วยการสร้างจอ LCD ขนาดจิ๋ว แสดงข้อมูลสถานะของคอมพิวเตอร์ได้หลายอย่าง ใช้อุปกรณ์น้อยชิ้น วิธีทำไม่ซับซ้อน

ลาภลอย วานิชอังกูร (laploy.com)

สร้างฮาร์ดแวร์จอซุปเปอร์จิ๋ว

เมื่อรู้หลักการทำงานของจอ LCD พอร์ทขนาน และมีอุปกรณ์ครบแล้วเราก็พร้อมจะลงมือประกอบฮาร์ดแวร์ได้


ตัดแผ่นวงจรพิมพ์ด้วยเครื่องมือตัดหรือใช้เลื่อยฉลุให้มีขนาดเท่ากันกับจอ LCD


นำคอนเนคเตอร์พินมาเทียบวัดกับขาของจอ LCD จะเห็นว่ามีระยะห่างเท่ากัน


หักคอนเนคเตอร์พินหรือตัดด้วยคีมให้มีขนาดเท่ากับขาจอ LCD (ของผู้เขียนใช้มีสิบสี่ขา)


นำแผ่นวงจรพิมพ์มาเจาะรูใส่นอตและใส่ขารอง


แผ่นวงจรพิมพ์เมื่อใส่ขาแล้วมองจากด้านล่าง

ใช้หัวแร้งความร้อนประมาณ 30W และตะกั่วบัดกรี


นำคอนเนคเตอร์พินมาใส่ในแผ่นวงจรพิมพ์


บัดกรีคอนเนคเตอร์พินเข้ากับแผ่นวงจรพิมพ์


นำจอ LCD มาบัดกรีกับคอนเนคเตอร์พิน


บัดกรีเสร็จแล้วมองด้านหลังเป็นแบบนี้


เมื่อบัดกรีเสร็จแล้วจอ LCD จะตั้งอยู่ได้โดยไม่ต้องมีตัวยึด


หาซื้อสายแพที่เข้าหัวแบบ 20 หัวสองด้านมาหนึ่งเส้น


หรือจะซื้อคอนเนคเตอร์มาเข้าหัวเองก็ได้


ถ้าสายแพมีจำนวนมากกว่า 20 เส้นต้องฉีกออก


ตัดแผ่นวงจรพิมพ์แล้วติดคอนเนคเตอร์พินเรียงสองแถวๆ ละสิบขา


บัดกรีสายพอร์ทขนานเข้ากับคอนเนคเตอร์พิน


บัดกรีเสร็จแล้วจะได้หัวเชื่อมต่อระหว่างสายพอร์ทขนานกับแผ่นวงจรพิมพ์ จุดสีดำที่ทำเครื่องหมายไว้บนแผ่นวงจรคือขาหนึ่ง


นำคอนเนคเตอร์พิน มาบัดกรีบนแผนวงจรสองแถวๆ ละสิบขา


บัดกรีขา D0 ถึง D7 จากคอนเนคเตอร์พินไปยังจอ LCD (ดูวงจร)


เสร็จการเชื่อมต่อสายข้อมูลระหว่างสายพอร์ทขนานกับจอ LCD


ตำแหน่งขาของคอนเนคเตอร์พินและจอ LCD


ใส่ขาเสียบคอนเนคเตอร์สองขั้วเพื่อรับไฟเลี้ยง ใส่ LED ทำหน้าที่แสดงสถานะของไฟเลี้ยง และตัวต้านทานทำหน้าที่ลดกระแส


ใส่ตัวต้านทานปรับค่าได้แล้วต่อสายตามวงจร (ทำหน้าที่ปรับความเข้มของตัวอักษรบนจอ LCD)


บัดกรีสายไฟควบคุมและสายไฟเลี้ยง เมื่อบัดกรีครบทุกจุดแล้วหน้าตาเป็นแบบนี้


เสียบสายไฟเลี้ยงกับแหล่งจ่ายไฟในคอมพิวเตอร์ หากต่อถูกต้องดีจะเห็นสี่เหลี่ยมสี่ดำเรียงแบบนี้

โปรดติดตามตอนต่อไป

 

 

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

เกี่ยวกับบล็อกนี้

เว็บบล็อก “คนคอมพิวเตอร์” หรือ Laploy’s articles เป็นบล็อกรวบรวมบทความจาก ลาภลอย วานิชอังกูร มีบทความหลายประเภทคละกัน เช่นบทความเกี่ยวกับการพัฒนาซอฟต์แวร์ บทความเกี่ยวกับการสร้างและดัดแปลงฮาร์ดแวร์ บทความเกี่ยวกับเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ทั่วไป บทความทั่วไป และนิยายนักสืบ

เกี่ยวกับผู้เขียน

ลาภลอย วานิชอังกูร เป็นผู้เชี่ยวชาญการพัฒนาแอพลิเกชันฐานข้อมูลและ Business Intelligence โดยเริ่มจากการพัฒนาโปรแกรมด้วย dBaseII, Clipper, FoxPro ปัจจุบันเป็นผู้เชี่ยวชาญในการบูรณาการระบบฐานข้อมูลด้วยเทคโนโลยีของไมโคร ซอฟต์เช่น ASP.NET, ADO.NET, Microsoft SQL Server 2008 และ LINQ ชำนาญการเขียนคิวรีเพื่อแก้ปัญหาทางธุรกิจที่ซับซ้อน Data mining, Data Warehouse, OLAP (SSRS), OLTP เคยออกแบบฐานข้อมูลสัมพันธ์ในองค์กรระหว่างประเทศ เคยพัฒนาแอพลิเกชันฐานข้อมูลในโครงการขนาดใหญ่หลายโครงการ และเคยให้คำปรึกษาด้าน BI ในศูนย์คอมพิวเตอร์ (T-Center) ในองค์กรของประเทศฝรั่งเศส
นอกจากงานฐานข้อมูลแล้ว ลาภลอย วานิชอังกูร ยังเชี่ยวชาญการพัฒนาซอฟต์แวร์ระบบฝังตัว (Microprocessor / Microcontroller Based Embedded System) งานพัฒนาแอพลิเกชันในอินเตอร์เน็ตแบบ RIA (Rich Internet Application) งานพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของซอฟต์แวร์ด้วยหลักการ OOP (Framework Development in Object Oriented Programming) ด้วยภาษา C# และ .NET Framework และงานบูรณาการระบบในองค์กรหรือ SOA (Service Oriented Architecture for Enterprise Orchestration) เคยร่วมงานกับทีมพัฒนาซอฟต์แวร์ในหลายๆ ประเทศ เช่น ไทย อินเดีย สวิส เยอรมัน และประเทศสหรัฐอเมริกา
ปัจจุบัน ลาภลอย วานิชอังกูร ทำหน้าที่ให้คำปรึกษาการวางระบบ IT (เช่น SQL, OLAP,.NET, SCADA, BI, SOA และอื่นๆ) ให้แก่หน่วยงานขนาดใหญ่หลายแห่ง และมีบทความทางวิชาการตีพิมพ์ในวารสารหลายเล่มอย่างสม่ำเสมอ และเป็นผู้เขียนหนังสือ "เรียนรู้ด้วยตนเอง DataBase - Query - T-SQL - Stored Procedure" และ “เรียนรู้ด้วยตนเอง OOP C# ASP.NET” (ISBN 13:978-974-212-598-1)
ท่านสามารถติดต่อผู้เขียนได้ที่อีเมล laploy@gmail.com

เรียนรู้ด้วยตนเอง OOP C# ASP.NET

ชื่อหนังสือ : เรียนรู้ด้วยตนเอง OOP C# ASP.NET โดย : ลาภลอย วานิชอังกูร จัดพิมพ์จัดจำหน่ายโดย : บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด (มหาชน) ISBN : 13:978-974-212-598-1 ราคา : 349 บาท จำนวนหน้า : 648 ขนาด : 19x29 ซ.ม.

เรียนรู้ด้วยตนเอง DataBase – Query – T-SQL – Stored Procedure

ชื่อหนังสือ: เรียนรู้ด้วยตนเอง DataBase - Query - T-SQL - Stored Procedure โดย: ลาภลอย วานิชอังกูร จัดพิมพ์จัดจำหน่าย: บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด (มหาชน) ISBN: 978-616-08-0009-4 ราคา: 559 บาท จำนวนหน้า: 1,100 ขนาด: 19x29 ซ.ม. วางตลาด: ตุลา 2552

กรุณาป้อนอีเมลของท่าน

Join 17 other followers

%d bloggers like this: