คนคอมพิวเตอร์

Archive for มิถุนายน 2018

microsoft-open-source-companyไมโครซอฟท์ทุ่มแหลกในโลกโอเพ่นซอร์ส พร้อม ๆ กับการซื้อกิตฮับ ไมโครซอฟท์ประกาศว่าจะเอาซอร์สโค้ดสินค้าหลักของบริษัททั้งหมดใส่ไว้ในกิตฮับ รวมถึงวินโดสว์และออฟฟิสด้วย

นั่นแปลว่าต่อไปนี้เราสามารถดาวน์โหลดซอฟต์แวร์ทุกอย่างของไมโครซอฟท์มาใช้งานได้ฟรี !

CEO ของไมโครซอฟท์ สัตยา นาเดลลา ออกมาประกาศว่าจะเปิดซอร์สโปรดักส์ทั้งหมดของไมโครซอฟท์ เรื่องนี้สร้างความตกตะลึงให้แก่วงการอย่างยิ่ง เพราะซอร์สโค้ดวินโดสว์และออฟฟิสถือเป็นความลับทางการค้าที่สำคัญที่สุดของไมโครซอฟท์ จึงราวกับว่า CEO บริษัทโค้กออกมาประกาศว่าจะเปิดเผยสูตรน้ำดำของตน

ไมโครซอฟท์ทำเช่นนี้เพื่ออะไร? คำตอบคือไมโครซอฟท์ต้องการนักพัฒนาฯ ทั้งโลกมาเป็นแนวร่วม ให้ทุกคนช่วยกันปรับปรุงโปรดักส์ของไมโครซอฟท์

แล้วไมโครซอฟท์จะเอารายได้มาจากไหน? คำตอบคือ รายได้หลักของไมโครซอฟต์วินาทีนี้คือคลาวด์ ไมโครซอฟท์ไดัผันตัวจากบริษัทขายซอฟท์แวร์ไปเป็นบริษัทผู้ให้บริการคลาวด์เรียบร้อยแล้ว

หรือว่ายุคสมัยแห่งการซื้อขายซอฟท์แวร์ได้มาถึงจุดจบแล้ว?


เกี่ยวกับบล็อกนี้

เว็บบล็อก “คนคอมพิวเตอร์” หรือ Laploy’s articles เป็นบล็อกรวบรวมบทความจาก ลาภลอย วานิชอังกูร มีบทความหลายประเภทคละกัน เช่นบทความเกี่ยวกับการพัฒนาซอฟต์แวร์ บทความเกี่ยวกับการสร้างและดัดแปลงฮาร์ดแวร์ บทความเกี่ยวกับเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ทั่วไป บทความทั่วไป และนิยายนักสืบ

เกี่ยวกับผู้เขียน

ลาภลอย วานิชอังกูร เป็นผู้เชี่ยวชาญการพัฒนาแอพลิเกชันฐานข้อมูลและ Business Intelligence โดยเริ่มจากการพัฒนาโปรแกรมด้วย dBaseII, Clipper, FoxPro ปัจจุบันเป็นผู้เชี่ยวชาญในการบูรณาการระบบฐานข้อมูลด้วยเทคโนโลยีของไมโคร ซอฟต์เช่น ASP.NET, ADO.NET, Microsoft SQL Server 2008 และ LINQ ชำนาญการเขียนคิวรีเพื่อแก้ปัญหาทางธุรกิจที่ซับซ้อน Data mining, Data Warehouse, OLAP (SSRS), OLTP เคยออกแบบฐานข้อมูลสัมพันธ์ในองค์กรระหว่างประเทศ เคยพัฒนาแอพลิเกชันฐานข้อมูลในโครงการขนาดใหญ่หลายโครงการ และเคยให้คำปรึกษาด้าน BI ในศูนย์คอมพิวเตอร์ (T-Center) ในองค์กรของประเทศฝรั่งเศส
นอกจากงานฐานข้อมูลแล้ว ลาภลอย วานิชอังกูร ยังเชี่ยวชาญการพัฒนาซอฟต์แวร์ระบบฝังตัว (Microprocessor / Microcontroller Based Embedded System) งานพัฒนาแอพลิเกชันในอินเตอร์เน็ตแบบ RIA (Rich Internet Application) งานพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของซอฟต์แวร์ด้วยหลักการ OOP (Framework Development in Object Oriented Programming) ด้วยภาษา C# และ .NET Framework และงานบูรณาการระบบในองค์กรหรือ SOA (Service Oriented Architecture for Enterprise Orchestration) เคยร่วมงานกับทีมพัฒนาซอฟต์แวร์ในหลายๆ ประเทศ เช่น ไทย อินเดีย สวิส เยอรมัน และประเทศสหรัฐอเมริกา
ปัจจุบัน ลาภลอย วานิชอังกูร ทำหน้าที่ให้คำปรึกษาการวางระบบ IT (เช่น SQL, OLAP,.NET, SCADA, BI, SOA และอื่นๆ) ให้แก่หน่วยงานขนาดใหญ่หลายแห่ง และมีบทความทางวิชาการตีพิมพ์ในวารสารหลายเล่มอย่างสม่ำเสมอ และเป็นผู้เขียนหนังสือ "เรียนรู้ด้วยตนเอง DataBase - Query - T-SQL - Stored Procedure" และ “เรียนรู้ด้วยตนเอง OOP C# ASP.NET” (ISBN 13:978-974-212-598-1)
ท่านสามารถติดต่อผู้เขียนได้ที่อีเมล laploy@gmail.com

เรียนรู้ด้วยตนเอง OOP C# ASP.NET

ชื่อหนังสือ : เรียนรู้ด้วยตนเอง OOP C# ASP.NET โดย : ลาภลอย วานิชอังกูร จัดพิมพ์จัดจำหน่ายโดย : บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด (มหาชน) ISBN : 13:978-974-212-598-1 ราคา : 349 บาท จำนวนหน้า : 648 ขนาด : 19x29 ซ.ม.

เรียนรู้ด้วยตนเอง DataBase – Query – T-SQL – Stored Procedure

ชื่อหนังสือ: เรียนรู้ด้วยตนเอง DataBase - Query - T-SQL - Stored Procedure โดย: ลาภลอย วานิชอังกูร จัดพิมพ์จัดจำหน่าย: บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด (มหาชน) ISBN: 978-616-08-0009-4 ราคา: 559 บาท จำนวนหน้า: 1,100 ขนาด: 19x29 ซ.ม. วางตลาด: ตุลา 2552

กรุณาป้อนอีเมลของท่าน

Join 17 other followers